Najczęściej zadawane pytania

Biuro zawodów będzie czynne wyłącznie w dniu zawodów tj. 11.05.2019 r. (sobota) od godz. 14:00 do godz. 21:30.

Uwaga! DataSport nie wykonuje już cesji pakietów startowych ponieważ cała dokumentacja, numery startowe itp. wysłane zostały do Organizatora. Pakiet startowy przepisać można wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy od godziny 14:00 do ok. 21:00.

Prosimy o przygotowanie stosownego upoważnienia zawierające dane zbywcy oraz nabywcy. Upoważnienie może być napisane na wzór upoważnienia do odbioru pakietu.

W związku z tym, że nie wszyscy mają możliwość fizycznego odebrania upoważnienia od Zbywcy, może to być wydruk skanu lub zdjęcia. My w przypadku jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy w stanie zweryfikować dostarczone upoważnienie.

 • Wszelkie formy rozliczenia z nowym nabywcą, jeśli taka była umowa, przeprowadź we własnym zakresie.

Dane potrzebne do przepisania pakietu (zbywcy oraz nabywcy):

 • E-mail,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • dokładny adres zamieszkania,
 • telefon komórkowy,
 • telefon osoby do powiadomienia (ICE),
 • klub (jeśli istnieje)

Uwaga! Na dzień dzisiejszy (07.05.2019) DataSport nie wykonuje już cesji pakietów startowych ponieważ cała dokumentacja, numery startowe itp. przesłane zostały już do Organizatora. Pakiet startowy przepisać można wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy od godziny 14:00 do ok. 21:00. Prosimy o stosowne upoważnienie wraz z danymi zbywcy i nabywcy.

W regulaminie biegu nie ma zapisu regulującego do kiedy można przepisać pakiet startowy na inną osobę. Z doświadczenia wiemy jednak, że najlepiej zrobić to jak najszybciej, maksymalnie do 2 dni przed biegiem, czyli do około 9 maja. Związane jest to z tym, że zazwyczaj 1-2 dni przed biegiem drukowane są już listy startowe.

Należy również pamiętać, że rozmiar koszulki, czy identyfikacja numeru startowego pozostaje od zbywcy pakietu, ponieważ zamawiane są dużo wcześniej przed biegiem.  

Tak. Wystarczy pobrać z naszej strony specjalne upoważnienie, wypełnić, podpisać i przekazać osobie odbierającej.

pobierz upoważnienie

Niestety nie.

Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie minimum 16 lat najpóźniej w dniu 11.05.2019 r.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika, zgody na udział w biegu. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. 

Lista startujących zawodników znajduje się poniżej. Wszystkie osoby z zaznaczoną opcją OK w kolumnie zapłacono mogą wziąć udział w naszym biegu.

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=4695

Tak. Trasa biegu posiada aktualny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z 2017 roku.

To zależy czy limit zawodników opłaconych został osiągnięty.

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=4695

Jeżeli liczba zawodników opłaconych nie przekroczyła 900 osób możesz jeszcze wnieść opłatę. Natomiast po przekroczeniu limitu wszystkie osoby zapisane nieopłacone zostaną usunięte z listy.

Niestety nie ma już takiej możliwości jeśli limit zapisów opłaconych został już wyczerpany. Pozostaje jeszcze czatować na zwalniające się pakiety, na stronie wydarzenia na Facebooku

 • Oficjalny rekord trasy Żorskiego Biegu Ogniowego ustanowiony został w 2018 roku, wynosi 14:55 i należy do Dawida Maliny z Rybnika.
 • Oficjalny rekord kobiet należy do Ukrainki Oleny Popovej, ustanowiony został również w 2018 roku i wynosi 17:45.
 • Żorskim rekordzistą na trasie Biegu Ogniowego jest Jarosław Kożdoń z czasem 16:25 (2018)
 • Żorską rekordzistką na trasie Biegu Ogniowego jest Izabela Kubiak z czasem 19:06 (2017)

Oficjalne rekordy liczone są od 2017 roku, kiedy to trasa ŻBO uzyskała atest PZLA. 

Tak. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę. Procedura przepisania pakietu znajduje się poniżej.

Uwaga! Na dzień dzisiejszy (07.05.2019) DataSport nie wykonuje już cesji pakietów startowych ponieważ cała dokumentacja, numery startowe itp. przesłane zostały już do Organizatora. Pakiet startowy przepisać można wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy od godziny 14:00 do ok. 21:00. Prosimy o stosowne upoważnienie wraz z danymi zbywcy i nabywcy.

Procedurę przepisania pakietu musi przeprowadzić osoba zbywająca pakiet z adresu e-mail, który zarejestrowany jest w DataSport.pl

 1. Napisz prośbę na adres: biuro@datasport.pl
 2. Wpisz dane osoby zbywającej (czyli własne)
 3. Wpisz dane osoby nabywającej (czyli nowego właściciela)
 4. Nabywca może żądać aby jego dane były anonimowe
 5. Jeśli nowy właściciel jest zapisany nieopłacony, powiadom DataSport o tym fakcie, będzie prościej i szybciej przepisać pakiet.
 6. Wszelkie formy rozliczenia z nowym nabywcą, jeśli taka była umowa, przeprowadź we własnym zakresie.

Dane potrzebne do przepisania pakietu (zbywcy oraz nabywcy):

 • E-mail,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • dokładny adres zamieszkania,
 • telefon komórkowy,
 • telefon osoby do powiadomienia (ICE),
 • klub (jeśli istnieje)

Uwaga! Wiadomość z prośbą o przepisanie pakietu musi zostać wysłana z adresu e-mail Zbywcy identycznego podczas zapisów w datasport.pl