Trasa

Mapa i przebieg trasy - 1 pętla 5 km

Trasa biegu posiada aktualny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z 2017 roku.


Otwórz mapę w nowym oknie ›

Pomiar czasu:

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Datasport.

Każdy zawodnik w cenie opłaty wpisowego otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem startowym.